Αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΤΕ- η πορεία της τράπεζας PDF Εκτύπωση E-mail
Κυριακή, 18 Σεπτέμβριος 2011 11:04

Τη δημιουργία εταιρείας holding των τραπεζών και των λοιπών χρηματοοικονομικών εταιρειών στην ΝΑ Ευρώπη ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας, στο πλαίσιο συνεδρίασης την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου.

Σε σχετική ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι το σχέδιο δεν περιλαμβάνει την Finansbank, η οποία θα συνεχίσει την αυτόνομη πορεία της.

Η Εθνική Τράπεζα έχει ισχυρή παρουσία στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης τόσο στην εταιρική, όσο και στη λιανική τραπεζική λειτουργώντας ένα δίκτυο 600 καταστημάτων, με 8000 εργαζομένους, συνολικό ενεργητικό που υπερβαίνει τα 9 δισ. ευρώ, με παρουσία στη Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, ΠΓΔΜ και Αλβανία.Παράλληλα, η Εθνική Τράπεζα έχει αναπτύξει στις χώρες αυτές ένα δίκτυο εταιρειών που προσφέρουν όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών όπως leasing, factoring, brokerage, asset management, insurance και bancassurance.

Η αναδιάρθρωση της δομής της παρουσίας του Ομίλου στην περιοχή στοχεύει στην ενδυνάμωση της αναπτυξιακής του πορείας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με τη δημιουργία προϋποθέσεων αυτόνομης πρόσβασης στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου.Η μετοχική αναδιάρθρωση θα γίνει αφού ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές όλων των εμπλεκόμενων χωρών.