ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟ Δ.Σ. Εκτύπωση
Τετάρτη, 31 Ιούλιος 2013 08:38

ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ

ΑΘΗΝΑ 29/08/2013

 

ΠΡΟΣ

ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΣ ΣΥΕΤΕ

ΣΔ. Γιαννακόπουλο Γιώργο

 

Ζητάμε την έκτακτη σύγκλιση του ΔΣ του ΣΥΕΤΕ με θέμα συζήτησης την εξαγορά

της PROBANK και της FBB από την Εθνική και τη λήψη μέτρων από το ΣΥΕΤΕ για την

άμεση πρόσληψη των εργαζομένων των υπό εξαγορά τραπεζών, χωρίς εξάμηνη δοκι-

μαστική περίοδο, με πλήρη διατήρηση των εργασιακών, μισθολογικών και ασφαλιστι-

κών τους δικαιωμάτων.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ

Χαλιού Έφη

Μπακάλης Κώστας

Γιαλιάς Βασίλης

 

 

Κοινοποίηση προς τους

Επικεφαλής των παρατάξεων

Και τα μέλη τουΔ.Σ.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 31 Ιούλιος 2013 08:39